Как самостоятелно да направим ел инсталацията в апартамента?

електрически материали

В желанието си да спестят максимално средства някои хора предпочитат самостоятелното изграждане на ел. инсталацията, само закупувайки нужните електрически материали. За целта се изисква определена компетенция от страна на изпълнителя. Какви части се използваните части и какви са първите стъпки преди пристъпване към действие?

Какви материали ще са нужни?

Преди изграждането на ел. инсталацията е много важно да се уверите, че притежавате нужните електроматериали. При избора им обърнете особено внимание на качеството на материала, от който са изработени, което гарантира тяхната дълготрайност и безпроблемна работа. Такива продукти се предлагат в специализираните онлайн магазини, където може да бъде закупено всичко наведнъж.

Материалите за ел.инсталацията трябва да се подбират спрямо броя и мощностите на консуматорите, както и изискванията на живущите в съответното жилище. Каквито и да са те, винаги има основни електро части като:

  • електрически табла — местата, където се намират или само предпазителите, или и измервателните уреди;
  • контакти — осигуряват бързото свързване и прекъсване на електрическите уреди;
  • ключове — наричани още прекъсвачи, те се използват за светване и изгасване на осветлението в помещението;
  • свързващи кабели — обикновено са медни поради високата проводимост на материала, но тяхното сечение се подбира спрямо мощността на уредите и може значително да варира.

План на ел. инсталацията

Според специалистите от Elx, при изготвяне на плана непременно трябва да се предвиди отделно окабеляване за осветлението и такова за електрическите контакти. Това е необходимо точно поради голямата разлика в сечението на проводниците, като при осветлението те са много по-тънки.

Всяка сериозна работа първоначално започва с начертаването на план, чрез който по-лесно и точно планираме електрическите материали. Той съдържа чертеж на разположението на стаите в жилището и местата, където ще се намират контактите, ключовете, ел.таблото, разпределителните кутии и т.н.

Какви инструменти ще са нужни?

За ефективното изграждане на ел. инсталацията от Elx съветват да използвате подходящи инструменти: кръстата и права отвертка, фазомер или мултицет, клещи, изолирбанд. За създаване на нужните канали за полагане на кабелите е необходим чук и секач или перфоратор.

Важно е да знаете, че съществуват определени изисквания за разположение на електрическите ключове и контактите, както и за използване на дебелината на проводниците, спрямо мощността на консуматорите. Има значение дали контактите са външни, или вътрешни, дали са в баня, или кухня и т.н.