Детските градини в София – химера ли е мястото за всяко дете

деца

Детската градина е място, където децата се социализират, изграждат се като личности и си създават навици. Ролята на тези учебни заведения в живота на едно дете е огромна и затова родителите избират най-добрата материална база и екип, които да се грижат за постигане на оптимални резултати при обучаването на малчуганите. И ако в някои населени места много деца намират своето място в избраната от родителите детска градина то не така стоят нещата в София. Като едно все по-предпочитано място за работа и обучение столицата се превръща в притегателен център за хиляди млади семейства, чиито деца следва да бъдат настанени в детски градини в София. Дали общинската политика обаче успява да отговори на желанието на родителите децата им да имат възможност за развитие е въпрос, който ще разгледаме в днешната публикация.

Могат ли новоизградените детски градини да поемат желаещите за прием деца

Независимо от това, че в столицата има почти 200 сгради, от които 100 са новопостроени през последните десет години то се оказва, че наистина и този огромен като обем сграден фонд не успява да осигури на всички деца прием в държавно учреждение.

Разбираем е интереса на родителите към ясли и градини, които са под ръководството на общинската политика. Таксите са много по-ниски, а целодневното обучение отговаря на най-високи стандарти. Родителите могат да бъдат напълно спокойни за това, че децата им наистина са в добри ръце, тъй като безспорно утвърдени преподаватели и възпитатели дават всичко от себе си за да изградят от децата личности, които имат самочувствието да се преборят с всяко едно предизвикателство.Детски градини

За да се премахнат някои корупционни практики за това деца без доказан приоритет да бъдат настанени в съответното заведение Софийска администрация въвежда принцип за електронно кандидатстване като на първо място се взимат предвид уседналостта на домакинството и от какъв период е със статут на настоящ или постоянен адрес в съответния район или квартал.

Факт е, че дори новите сгради не успяват да осигурят нужните места, което е предпоставка за утвърждаване на много частни занимални и детски градини, които могат да бъдат използвани от родителите. Тук принципа за уседналост не е ключов, тъй като кандидатстващите в такива учебни заведения заплащат доста по-високи такси в сравнение с тези на държавните структури.

Критерии за записване на дете в детска градина в София

Преди да бъде детето ви записано в някоя от детските градини в столицата е важно да посетите електронната система за кандидатстване. Имайте предвид, че само по този начин можете да подадете данни за желаното учебно заведение, което е в района или квартала, в който се намира имота ви. Няма друг принцип за кандидатстване  в случай на трудност консултации можете да направите в съответните детски градини и на място да се подаде електронно заявление.

Критериите за кандидатстване, които могат да дадат повече точки на детето ви са свързани с:

  • Адрес на домакинството, който е с уседналост не по-рано от две години;
  • Дете с ТЕЛК;
  • Дете, чиито брат или сестра са в същото учебно заведение;
  • Други индивидуални предимства, които могат да подсигурят повече точки за класиране.

Наистина е много важно за родителите да осигурят на децата си детска градина, която да допринесе за тяхното развитие. Оказва се, че липсата на места е сериозен проблем, с който администрацията трябва да се справи и точно поради това предстои одобрение на още 50 проекта за изграждане на детски ясли и градини за да бъде улеснен достъпа на повече малчугани до по-нискотарифна възможност.

Политиката на столична община ежедневно търси решение за проблемите с настаняването на деца в детските градини. Приоритетно се одобряват и новосъздаващите се частни такива, които могат да гарантират, че всяко дете ще има достъп до благоприятни условия за развитие.