Транспорт на горива – какво е специфичното при този вид услуги

цистерна

Транспортирането на горива не е толкова лесно колкото изглежда на пръв поглед. Всеки от нас е виждал специализирани с цистерни, в които се превозват различни по вид горива – бензин, газ, дизелово гориво. За да бъде безопасно фирмите извършващи такива услуги подлежат на лиценз и регламентиране, тъй като става въпрос за опасни вещества, които при неправилен транспорт биха били причинили редица неприятности както на природата така и на гражданите, които обитават съответния район.

Изисквания към фирми и транспортни средства

Въпреки, че има много фирми, които разполагат с цистерни за транспортиране на течности то имайте предвид, че не всяка от тях има възможност да осъществява съответния специализиран транспорт. Една от лицензираните компании в сектора е Дизелор.  Условията и реда за осъществяване на транспортна дейност на опасни вещества и горива е формулираната в НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари като последните промени са влезли в сила от 09.2019 г.транспорт на горива

Накратко в наредбата са формулирани всички правила, които са необходими да бъдат покрити от фирмите, извършващи транспорт на горива като най-съществените за получаването на лиценз са:

  • Осигуряване на транспортни средства, които са преминали технически преглед и отговорят на изискванията за превоз на опасни товари;
  • Водачите на такива превозни средства са преминали съответния курс на обучение и са запознати с безопасността по време на движение;
  • Обозначават се превозните средства със съответната маркировка;
  • Задължително се спазва дистанция с останалите участници в движението;
  • Има забрана за преминаване през определени участъци на такива транспортни средства с оглед да се предотврати и намали риска от възникване на инциденти.

На всички тези условия отговарят специализираните компании. Ако се нуждаете от доставка на горива за вашия бизнес изберете  транспорт на горива от Дизелор. Фирмата е специализирана и разполага с лиценз за осъществяване на дейността. Всяка система от автопарка на Дизелор, с която се осъществява превоза на опасни вещества разполага с проследяваща система, чиито данни се следят от диспечерски център.