Водомерите – демонтаж, ремонт, подмяна и изискваниня на дружеството доставчик

отчитане на вода

Смяната на водомерите, които се предвиждат в София по предписание на Софийска вода АД си има конкретните основания. Факт е, че в даден момент от експлоатацията старите водомери подлежат на подмяна като една от причините е възникнал дефект или пък като втори мотив е изтичане на експлоатационния период на уреда за отчита на вода. В бита и домакинствата всеки от нас използва вода. За да могат дружествата доставчици да отговорят на нивото на безопасност и качество на водата, която тече от крановете ни се изискват инвестиции за пречиствателни инсталации и ред други мероприятия, свързани с подобрения при транспортирането на водата до домовете ни. Именно затова несамо в София, но и цялата страна се инсталират водомери, които отчитат потребеното количество вода. А срещу тези данни стои и конкретна сума, която дължим за това, че ползваме вода.

Водомера като важен уред в домакинството

Правилното функциониране на уреда показва прецизен отчет за това колко кубика вода сме изразходвали. От Софийска вода АД както акцентирахме имат специални препоръки по отношение на подмяната на старите водомери с нови. За да се намалят разходите на дружеството за отчитането на водата са важни за спазване следните препоръки:водомер

  • Да се избират водомери с дистанционно отчитане, които са утвърдени от дружеството доставчик в София на вода за битови нужди. С намаляването на разходите по отчитане на водата ще се намали и процента увеличение на сметките, които столичани плащат;
  • Да се наемат само лицензирани фирми, които имат право да демонтират стари водомери, да извършват поправки и ремонти и да монтират нови водомери в домакинствата. Целия този процес разбира се, следва да се извършва по строги правила, които се отнасят до узаконяването на новия отчитащ уред и поставянето на пломба с цел предотвратяване на кражби и неправомерни течове;
  • Да се уведомяват съответните структури на Вик дружеството, когато настъпи неизбежна необходимост от подмяната на водомер, независимо дали е в следствие на повреда или изтекъл срок на употреба.

Водомера е важен уред, който присъства във всяко жилище, търговски обекти, производства и други. Без наличието на водомер, който да отчита използваното количество вода няма как да бъде включен съответния обект към водопроводната мрежа. Именно това прави водомерите толкова решаващи за да се създаде предпоставка за удобство и посрещане на елементарни битови нужди.

Лицензирани фирми от София за смяна на водомери

Освен, че от Софийска вода АД имат конкретни изисквания по отношение на събирането на данните от водомерите (затова изискват такива с дистанционно отчитане) поради решаващата роля на уреда се налага да се използват квалифицирани специалисти, които имат право да извършват посочените демонтажни и монтажни действия. Няма да спестим факта за всички от София, на които им предстои да подменят водомерите си. за да наемете конкретен водопроводчик не е без значение дали специалиста има право да извършва такива услуги. За да е законово и изцяло съобразено със законовите норми на дружеството доставчик е важно:

  • Да има лиценз фирмата или бригдата, която извършва такива услуги, издаден от Софийска вода АД;
  • Водопроводчиците да са преминали специален курс на обучение, в който се акцентира на етапите за смяна и монтаж на нови водомери с дистанционно отчитане;
  • Да се спазва документалната част на проведените услуги, като задължително се изготвя протокол с номер на показанията на стария водомер, номера на новия и задължително се описва номера на пломбата. Тази документация е доста досадна за клиентите на Софийска вода и поради това повечето лицензирани фирми се ангажират с етапа на узаконяване на водомерите с цел да спестят на клиентите си време и главоболия.

Именно поради това е определящо клиентите да селектират водопроводните фирми, предлагащи услугата подмяна на водомер в София като целта е да наемат тази, която да им спести пари, време и излишни разходки до администрацията на дружеството доставчик.