Ползите на широкоформатния печат

Рекламните материали непрекъснато информират клиентите и потребителите за новостите и услугите, които предлагат фирмите. Те са от висока значимост за осведомеността на хората. Информирането може да стане чрез флаери, брошури, менюта, календари, както и с големи реклами, насочени към по-голяма аудитория, за които на помощ идва широкоформатен печат от Rebrand.

Какво е широкоформатен печат

Това е цифрово печатане в големи размери и с приложение на пълноцветни изображения върху различни материали – полиграфски или неполиграфски.

Чрез този метод се отпечатва рекламно изображение или текст на платно над 45 сантиметра. Това е сложен процес, който изисква обучен екип и добри продукти, защото качеството трябва да е на максимално ниво. Само така ще може да се види какво има написано или нарисувано на билборда, когато пътувате или просто минавате. Резолюцията трябва да е много добра, за да няма размазване при отпечатване. При изработка обикновено се използват специални машини, които са за дигитален печат, както и мастилено струйна технология.

Къде се прилага широкоформатен печат

Водещите компании и търговски обекти, които извършват своята дейност на територията на различни градове в страната, предпочитат рекламата с такъв тип брандинг. По този начин привличат интереса на повече клиенти. Големината на платната е водеща. Те трябва да са видими и да са поставени на места, където минават много хора, за да има смисъл в самата реклама. Могат да бъдат под различна форма – билбордове, табели, стикери, фолио за под, щандове, брандирани търговски автомобили и витрини, както и различни табла и декоративни елементи. 

Предимствата на широкоформатния печат са много. Част от тях са:

  • устойчив е на всякакви метеорологични условия – използват се материали като защитен слой лак, водоразтворими бои, ултравиолетови и др., които са предназначени за всякакви външни условия. Мастилата и платната са висококачествени и не променят физическите си качества дори при отрицателни температури;
  • много популярен начин за рекламиране – подходящ е за вътрешна и за външна реклама – срещаме такъв вид реклами по търговски площи, заведения, изложби, кина, жилищни сгради.

Широкоформатен печат за вътрешна реклама

За него е характерно висококачественото възпроизвеждане на различни цветове и високата разделителна способност. Носителите могат да бъдат от почти всякакъв вид – текстил, хартия, филм, винил и други. Боите, които са модерни сега, дават възможност за ламиниране на самото изображение като не проникват в материала, а се намират само на повърхността. След това може да се нанесе лепилен слой или монтажна решетка.